Uvjeti korištenja

Dobro došli na veganski digital portal Vegan2go

Vegan2go vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja portala koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge portala Vegan2go.

Korištenjem ovih internet stranica prihvaćate sva aktualna pravila korištenja, zajedno sa svim izmjenama i dopunama donesenim od strane vlasnika u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Molimo da se prije korištenja upoznate sa svim pravilima korištenja i općim uvjetima navedenim ispod.

Ako ne prihvaćate ove uvjete u cijelosti, nemojte pristupati ovom mrežnom mjestu.

O nama

Ovo je mrežno mjesto obrta za putničku agenciju, usluge i trgovinu Vegan2go, Split (dalje: Vegan2go) koje upravlja Internet portalom Vegan2go.hr.
Adresa obrta: Put Glavičina 2, 21000 Split
OIB: 78611178476
Upisano u obrtni registar Upravnog odjela za gospodarstvo u Splitu pod brojem (MBS): 98375407
Poslovna banka: Erste&Steiermarkische Bank d.d. 

Zakonski zastupnik: Mijo Perković, vlasnik
Kontakt: desk@vegan2go.hr

Opće odredbe o ugovornom odnosu prema ovim Uvjetima i promjene uvjeta korištenja

Vegan2go zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja portala te neće biti odgovorni za moguće posljedica proizašle iz takvih promjena.

Ovi Uvjeti predstavljaju ugovor između nas i Vas koji se primjenjuje na Vaše korištenje ovog mrežnog mjesta te bilo kojih informacija, proizvoda ili usluga, nagradnih natječaja i nagradnih igara te drugih sadržaja koje Vam ponudimo na ovom mrežnom mjestu ili putem njega (dalje zajedno: Usluge). Sastavni dio ovih Uvjeta čini također Zaštita privatnosti kojom se uređuju pravila obrade Vaših osobnih podataka, uključujući pravila o kolačićima. Molimo, pažljivo pročitajte ove Uvjete i našu Zaštita privatnosti . Ako ne prihvaćate bilo koju odredbu ovih Uvjeta ili Zaštite privatnosti, molimo, nemojte pristupati ovom mrežnom mjestu.

Na određene Usluge mogu se primjenjivati zasebni i/ili dodatni uvjeti odnosno pravila korištenja. U slučaju proturječnosti između odredbi ovih Uvjeta i takvih zasebnih i/ili dodatnih uvjeta, na tu Uslugu primjenjivat će se odredbe tih zasebnih odnosno dodatnih uvjeta.
Možemo povremeno mijenjati i/ili dopunjavati ove Uvjete uz objavu njihova ažuriranog teksta na ovom mrežnom mjestu. Ako nije drugačije izričito određeno, izmjene i/ili dopune Uvjeta stupaju na snagu i primjenjuju se odmah nakon njihove objave. Datum zadnjeg ažuriranja Uvjeta naveden je u zaglavlju. Ako su Uvjeti izmijenjeni nakon Vašeg zadnjeg posjeta ovom mrežnom mjestu, pročitajte ažurirane Uvjete. Pristupanjem internetskim stanicama u sklopu ovog mrežnog mjesta potvrđujete da prihvaćate tada važeće Uvjete.

Pridržavamo pravo da, po vlastitom nahođenju, bez prethodne obavijesti, izmijenimo ili uklonimo ovo mrežno mjesto i/ili dostupne Usluge, u cijelosti ili djelomično. Isključujemo odgovornost za bilo koju štetu koja bi Vam mogla nastati zbog promjena, uklanjanja ili nedostupnosti ovog mrežnog mjesta ili pojedinih internetskih stranica u sklopu njega iz bilo kojeg razloga i neovisno o trajanju takve nedostupnosti.

Obrada i zaštita osobnih podataka

U svojstvu voditelja obrade obrađujemo Vaše osobne podatke kao posjetitelja, odnosno korisnika ovog mrežnog mjesta, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te našom Zaštitom privatnosti . Molimo, obavezno pažljivo pročitajte našu Zaštitu privatnosti kako biste se upoznali s načinom obrade Vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem ovog mrežnog mjesta, uključujući posebice odredbe o kolačićima, kao i općenito, informacije o pravnim osnovama i svrhama obrade osobnih podataka korisnika, kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, njihovim primateljima, o rokovima njihova čuvanja, te pravima koja imate u vezi s obradom Vaših osobnih podataka.

Korištenja mrežnog mjesta

Isključivo ste Vi odgovorni za svoje korištenje ovog mrežnog mjesta. Ne odgovaramo ni za kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvih grešaka u radu mrežnog mjesta i/ili Usluga, virusa ili drugog malicioznog softvera koji može biti instaliran na Vaš uređaj prilikom posjeta našem mrežnom mjestu, uključujući bilo kakve troškove servisiranja, popravaka ili ispravaka Vaše računalne hardverske ili softverske opreme uslijed toga. Dodatne odredbe o odgovornosti sadržane su u odjeljku ovih Uvjeta pod naslovom Isključenje ili ograničenje naše odgovornosti.

Odgovorni ste za zakonitost svog korištenja ovim mrežnim mjestom, odnosno Uslugama i/ili drugim materijalima dostupnim putem ovog mrežnog mjesta.

Dužni smo surađivati s nadležnim tijelima sukladno zakonu. U slučajevima kada smo ovlašteni ili pak dužni to učiniti po zakonu, otkrit ćemo identitet ili druge osobne podatke određenog posjetitelja, odnosno korisnika ovog mrežnog mjesta nadležnim tijelima ili pak ovlaštenim trećim osobama (primjerice, nositeljima prava intelektualnog vlasništva čija su prava povrijeđena), sukladno važećim pravnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke posjetitelja, odnosno korisnika možemo također otkriti nadležnim tijelima ili drugim ovlaštenim trećim osobama ako opravdano i u dobroj vjeri smatramo da je to neophodno za zaštitu osoba, imovine ili prava, kako Vaših ili naših, tako i drugih posjetitelja, odnosno korisnika mrežnog mjesta ili trećih osoba.

Na ovom mrežnom mjestu može biti dostupna datoteka pomoći ili druge upute o korištenju ovog mrežnog mjesta. Međutim, primate na znanje i prihvaćate da možda nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam potrebnu podršku za korištenje ovog mrežnog mjesta.

Prava na mrežnom mjestu, Uslugama i/ili drugim materijalima

Mrežno mjesto, Usluge i svi drugi materijali, kao što su, primjerice, tekstovi, fotografije, slike, crteži, logotipi, audio i/ili video snimke, aplikacije i eventualni drugi računalni programi, zaštićeni nazivi proizvoda i drugo, mogu biti zaštićeni pravima intelektualnog vlasništva, posebice autorskim pravom ili pravom žiga. Sva prava na mrežnom mjestu, Uslugama i/ili svim drugim materijalima dostupnim putem ovog mrežnog mjesta imamo mi ili odgovarajući drugi nositelji prava od kojih smo stekli potrebno ovlaštenje, odnosno dopuštenje za njihovo korištenje.

Korištenje ovim mrežnim mjestom, Uslugama i/ili drugim materijalima dostupnim na ovom mrežnom mjestu ili putem njega dopušteno je samo u osobne nekomercijalne svrhe i samo na način kako je to predviđeno s obzirom na narav, predmet i namjenu ovog mrežnog mjesta.), Materijala bez prethodnog pisanog dopuštenja MP-a.

Bilo koje sadržaje i/ili materijale dostupne na ovom mrežnom mjestu i/ili u sklopu Usluga nije dopušteno bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja, bilo ručno, bilo korištenjem automatiziranih sredstava ili tehnologija: (i) umnožavati, uključujući njihovo kopiranje, preuzimanje ili učitavanje i slično; (ii) indeksirati ili na bilo koji način distribuirati, uključujući njihovu prodaju, dijeljenje, odnosno razmjenu, iznajmljivanje i slično; (iii) ponovno priopćavati javnosti, uključujući objavljivanje na drugim internetskim stranicama ili društvenim mrežama ili na drugi način; (iv) mijenjati, uključujući prilagodbu ili preradu na bilo koji drugi način; ili (v) koristiti na bilo koji način ili u bilo koje svrhe u koje nisu namijenjeni. Posebice je zabranjeno uklanjanje, skrivanje ili mijenjanje obavijesti o autorskom pravu ili oznaka žigova istaknutih na mrežnom mjestu i/ili u vezi s Uslugama.

Povreda bilo koje zabrane iz prethodnog odlomka može imati za posljedicu povredu prava intelektualnog vlasništva, a što povlači za sobom odgovornost za štetu i/ili za prekršaj ili kazneno djelo.

Također, radi osiguranja slobodnog i nesmetanog korištenja usluga portala Vegan2go, ovi postupci nisu prihvatljivi i strogo su zabranjeni:

  1. javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja portala Vegan2go.
  2. objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način
  3. objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima
  4. lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
  5. manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga portala
  6. objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja portala koji su zaštićeni autorskim pravom
  7. svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardver
  8. Vegan2go zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili ne odgovara ovim Uvjetima korištenja.

Poveznice na tuđa mrežna mjesta

Ovo mrežno mjesto može sadržavati poveznice na druga mrežna mjesta ili internetske stranice kojima mi ne upravljamo. Nemamo kontrolu nad takvim tuđim mrežnim mjestima i ne odgovaramo za njihovu dostupnost, sigurnost i/ili sadržaj. Činjenica da smo omogućili poveznicu na neko tuđe mrežno mjesto ne znači da ga preporučamo, odobravamo, sponzoriramo ili na neki drugi način promičemo ili podupiremo, niti da odgovaramo za informacije, sadržaje, usluge, proizvode ili druge materijale dostupne na tom mrežnom mjestu ili putem njega. Ne odgovaramo za prijenos govornog, slikovnog ili podatkovnog sadržaja internetom ili neki drugi oblik prijenosa putem nekog povezanog tuđeg mrežnog mjesta. Ne odgovaramo ni za kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti uslijed pristupa tuđem mrežnom mjestu preko takve poveznice ili korištenja sadržaja, podataka, proizvoda, usluga ili drugih materijala dostupnih na tom mrežnom mjestu ili putem njega.

Za tekstove koje smo prenijeli sa stranica na kojima nisu jasno navedeni uvjeti, podrazumijevamo da ne kršimo autorska prava te da ih je dozvoljeno prenijeti uz navedenog autora i link na originalni tekst.
Moguće je da nekom članku nije bilo lako utvrditi originalni izvor i autora pa isti nisu navedeni. Ukoliko smatrate da smo povrijedili vaše autorsko pravo, ispričavamo se i molimo vas da nam to javite kako bi članak ili uklonili ili dodali vaše ima kao autora.

Vegan2go ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, pravodobnost i cjelovitost objavljenih podataka i točnost veza na druge web stranice s obzirom na mogućnost ljudske pogreške. U slučaju pogrešnih podataka molimo posjetitelje da nas o istom obavijestite na e-mail adresu: desk@vegan2go.hr kako bismo ih mogli ispraviti.

Isključenje ili ograničenje naše odgovornosti

Nastojimo održavati ovo mrežno mjesto i njegovo uredno funkcioniranje, ali nismo i ne možemo biti odgovorni za eventualne nedostatke koji mogu postojati na mrežnom mjestu i u njegovom funkcioniranju, kao ni za posljedice koje mogu izazvati. Primjerice, ovo mrežno mjesto, Usluge i/ili bilo koji materijali dostupni putem mrežnog mjesta mogli bi sadržavati tehničke neispravnosti, tipografske greške ili maliciozni softver ili pak mogli bi zastarjeti ili postati netočni uslijed naknadnog razvoja. Nismo obvezni razvijati, ažurirati ili održavati mrežno mjesto, Usluge i/ili bilo koje druge materijale dostupne putem mrežnog mjesta.

Ovo mrežno mjesto, Usluge i/ili bilo koji drugi materijali dostupni putem mrežnog mjesta (uključujući primjerice bilo koje članke, preporuke, slikovne ili druge prikaze, softver ili druge digitalne sadržaje i slično) dostupni su u stanju po viđenju, odnosno „takvi kavi jesu“, bez ikakvih izjava ili jamstava glede njihove podobnosti za promet, prikladnosti za određene svrhe, zadovoljavajuće kvalitete, točnosti, pouzdanosti ili nepostojanja materijalnih i/ili pravnih nedostataka. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, isključujemo sva takva jamstva, uključujući odgovornost za materijalne i/ili pravne nedostatke.

U pogledu funkcioniranja mrežnog mjesta, ne jamčimo da će: (i) ovo mrežno mjesto i način njegova funkcioniranja zadovoljiti sve zahtjeve ili potrebe posjetitelja, odnosno korisnika; (ii) pristup ovom mrežnom mjestu biti pravovremen, siguran, bez prekida, nedostataka ili grešaka te bez virusa i drugog malicioznog softvera; (iii) rezultati koji se mogu ostvariti korištenjem ovog mrežnog mjesta biti točni ili pouzdani; ili (iv) se nedostaci moći otkloniti. Stoga, ne snosimo nikakve troškove u vezi s eventualnim servisiranjima ili popravcima koji mogu biti potrebni za Vašu računalnu hardversku ili softversku opremu uslijed bilo kojih nedostataka, uključujući tehničke greške, viruse ili drugi maliciozni softver, odnosno druge probleme bilo koje vrste koje možete imati zbog posjeta ovom mrežnom mjestu.

Sve informacije i sadržaje koje možete pročitati na našim stranicama ne služe za određivanje i postavljanje samostalnih dijagnoza ili samostalnih tretmana.
Za takve stvari preporučujemo da se obratite kvalificiranim medicinskim djelatnicima. Stoga, za moguće indikacije, nuspojave ili mjere opreza i sl., prije uzimanja bilo koje kure, tretmana, recepture, preparata, terapeutske metode ili bilo kojeg drugog načina utjecanja na fizičko ili psihičko zdravlje čovjeka, a koji su objavljeni na ovom portalu, ne preuzimamo odgovornost i preporučamo da se posavjetujete sa svojim liječnikom.

Ne bavimo nikakvom vrstom iscjeljivanja, liječenja ili bilo kojom vrstom ili načinom utjecanja na fizičko ili psihičko zdravlje čovjeka, životinje ili biljke.
Za svaku primjenu ili korištenje bilo kojih vrsta savjeta, recepata, receptura, metoda i sl., koji se nalaze na ovom portalu, snosite vlastitu odgovornost (za Vas osobno ili za treće osobe).

Isključujemo odgovornost zbog obične nepažnje za bilo koju štetu po bilo kojoj osnovi.
Izričito napominjemo kako Vegan2go.hr portal ne odgovara za bilo koju vrstu štete ili posljedice nastale korištenjem bilo kojeg sadržaja koji se na njemu nalaze bilo nama, drugim korisnicima ili trećim osobama.
Ne ograničavamo svoju odgovornost za štetu uzrokovanu namjerno ili krajnjom nepažnjom, kao ni drugu odgovornost koju nije dopušteno isključiti ili ograničiti po zakonu.

 

Vaša odgovornost za štetu

Obvezujete se nas zaštititi i osloboditi od odgovornosti, uključujući naša povezana društva i/ili naše poslovne partnere, naše i/ili njihove zastupnike i/ili (su)radnike, kao i naše i/ili njihove pravne sljednike, od svih zahtjeva, potraživanja ili tužbi trećih osoba uslijed Vašeg nezakonitog ili neovlaštenog korištenja ovog mrežnog mjesta, Usluga i/ili bilo kojih drugih materijala dostupnih putem ovog mrežnog mjesta, odnosno u vezi s time, odnosno na način kojim se povrjeđuju važeći pravni propisi, odredbe ovih Uvjeta, eventualno dodatnih zasebnih uvjeta korištenja i Vaše obveze koji proizlaze iz ovih Uvjeta, te nadoknaditi nama i/ili njima svu štetu, uključujući eventualne novčane kazne i/ili troškove vođenja odgovarajućih postupaka i pravnog zastupanja, koju uslijed toga ili u vezi s time pretrpe.

 

Autorska prava

Sadržaj na portalu Vegan2go zaštićen je autorskim pravima. Kopiranje, mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja je moguće samo uz prethodnu dozvolu. Sadržaj se može prenositi jedino i isključivo uz potpis portala Vegan2go sa linkom na web Vegan2go.

Članke koje autorski potpisuje portal Vegan2go ili autori iza čijeg imena stoji “za vegan2go.hr”, ne možete prenijeti bez pisane dozvole. Uz dozvolu, tekst možete prenijeti tek nakon 24 sata od kad je objavljen na Vegan2go. Ukoliko ste pisanu dozvolu dobili, na vidno mjesto ispod članka treba navesti Izvor: Vegan2go.hr, s točnim linkom.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava portala Vegan2go i podložno je tužbi
Tekstove za koju imate dozvolu prijenosa nije dozvoljeno mijenjati kako ne bi izgubili svoje značenje. Možete ih citirati i dati svoje tumačenje uz uvjet da to i napomenete.

Neke fotografije na sučelju našeg portala preuzete su s besplatnih izvora i share portala i koriste se najboljoj i nekomercijalnoj namjeri (Fair use). Molimo vas da nas kontaktirate ukoliko smatrate da neka fotografija spada u područje kršenja autorskog prava te ćemo je u najkraćem roku skinuti sa sučelja. Umjetničke ilustracije kojima je poznat autor su objavljene uz dopuštenje autora te također potpisane imenom i prezimenom autora.

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, video uradci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi mogu ili ne moraju biti, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, objavljeni na internetskom portalu Vegan2go.
Za cjelokupni sadržaj u objavljenim člancima, njihovu kvalitetu, sadržaj, točnost, istinitost, namjenu i ispravnost, jamče osobno njihovi autori. Naš portal glede toga ne snosi, ne preuzima i ne podliježe nikakvoj vrsti materijalne ili nematerijalne odgovornosti.
Pošiljatelji prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. 
Sve osobe koje samoinicijativno pošalju materijale portalu Vegan2go jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Ukoliko želite da na našem portalu objavimo neki vaš sadržaj, slobodno nas kontaktirajte na desk@vegan2go.hr ili saznajte više na pišite za V2G.

Pravila komentiranja

Komentari objavljeni na portalu ne odražavaju stav portala Vegan2go. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora također nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila komentiranja.

Ne dozvoljavaju se uvredljivi i pogrdni komentari ili koji se postavljaju s namjerom izazivanja nevolja. Također se ne dozvoljava postavljanje nezakonitih, klevetničkih, prijetećih, opscenih, diskriminirajućih i seksualno orijentiranih sadržaja.

Oglasi i usluge trećih strana

Na portalu Vegan2go prikazuju se Usluge individualaca. Za sadržaj tih usluga ne odgovaramo, niti snosimo odgovornost kako ćete koristiti usluge koje ćete naći klikom na te usluge. To su usluge treće strane i oni su ti kojima se te usluge plaćaju u slučaju dogovorene usluge ili savjetovanja. Portal Vegan2go je samo posrednik i ne snosi odgovornost za dogovore i ispunjenja usluga ili eventualnog neispunjenja usluga.

Na portalu Vegan2go prikazuju se Google oglasi. Za sadržaj tih oglasa ne odgovaramo, niti snosimo odgovornost kako ćete koristiti proizvode ili usluge koje ćete naći klikom na te oglase. To su oglasi nama nepoznatih oglašivača i Google je taj kome se ti oglasi plaćaju. Google oglase koristite na vlastitu odgovornost.

Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

Na ove se Uvjete primjenjuje hrvatsko pravo, osim pravila o određivanju mjerodavnog prava, te je za njihovo tumačenje mjerodavna inačica na hrvatskom jeziku, bez obzira na njihove eventualne prijevode na strane jezike objavljene na Mrežnom mjestu.

Nastojat ćemo sporazumno rješavati sve sporove koji mogu nastati iz ovih Uvjeta i u vezi s njima, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njihova tumačenja, valjanog nastanka ugovornog odnosa, njegova izvršenja, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu. Ako ne uspijemo postići sporazumno rješenje, spor će riješiti nadležni sud u Republici Hrvatskoj. Posebna pravila o načinu rješavanja sporova primjenjuju se na korisnike koji se smatraju potrošačima sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova koja uspostavlja ORS platformu kojoj možete pristupiti putem ovog linka . Ne pristajemo na primjenu dobrovoljnog postupka alternativnog online rješavanja sporova dostupnog putem ORS platforme.