Oglašavanje

Iskoristite Vegan2go.hr kao direktan kanal komunikacije s vašim gostima, klijentima i partnerima. Naš portal namijenjen je svim sudionicima na tržištima veganskih proizvoda i usluga, bilo da ste trgovina zdrave hrane, fitness trener, nutricionist, kuhar, privatni konzultant, organizator događanja, predstavnik neke organizacije, udruge sl.

Zašto Vegan2go.hr

Veganstvo je ne samo rastući trend, već filozofija i životni stil koji se polako ali sigurno širi diljem svijeta, pa i na području balkanskih zemalja.
Prema najnovijim podacima i procjenama, u Hrvatskoj živi više od 200 tisuća vegetarijanaca. Jedno istraživanje navodi da 86 posto građana Hrvatske podržava vegetarijanstvo, dok ih 29 posto smatra da bi jednoga dana i sami mogli postati vegetarijanci.

Stoga je ulaganje u promociju usluga i proizvoda prema krajnjem potrošaču – veganu, vegetarijancu, fleksetarijancu ili prosto osobi koja koketira sa zdravijim i suosjećajnijim životnim stilom – sasvim opravdano.

 

Naš cilj je predstaviti VAS i pozicionirati VAŠ brend na tržištu!

 

Direktno oglašavanje

S obzirom na profil čitatelja Vegan2go portala, imate priliku plasirati precizan i direktan oglas prema vašoj ciljanoj publici. Dakle ne radi se o niti o nišnoj publici, već o direktnom marketingu. Zbog toga su cijene oglašavanja na Vegan2go.hr niže i efektnije (jer ciljate izravno na skupinu ljudi koja je vrlo vjerojatno zainteresirana za ono što nudite) od oglašavanja u drugim medijima poput novina, plakata, letaka, radija ili televizije.

Reklama na Vegan2go.hr vam omogućava vam da se, ukoliko i nemate svoju web ili Facebook stranicu, zainteresirana skupina osoba tj. potencijalni kupci i/ili klijenti u velikom broju, izravno informira o vašim proizvodima i/ili uslugama (zajedno s kontakt informacijama, poput broja telefona, faxa, mobitela ili e-maila, koje se nalaze na vašem Fiksnom banner ili Tekstualnom oglasu)

Banner oglasi na Vegan2go.hr su vidljivi na svakoj web stranici na našem web-portalu

Vegan2go.hr se može se pristupiti iz svih dijelova svijeta, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

Vrste oglašavanja:

 1. Instagram novosti
 2. Instagram i Facebook story
 3. Banneri na portalu
 4. Paketi
 5. Sponzorirani članak

1.Instagram Feed (Novosti)

Vaš oglas može se pojaviti na Vegan2go.hr Instagram feed-u, kao sličica kvadratnih dimenzija 1080×1080 px.

Feed će ostati aktivan max 7 dana nakon čega se briše.

Cijena oglasa u Instagram feed-u je 100 kn.

2. Instagram i Facebook story

Vaš oglas može se pojaviti na Vegan2go.hr Facebook i Instagram story-u.

Story je aktivan 24 sata, a cijena jednog story-a (FB+Inst) je 50 kn.

Potrebne dimenzije oglasa su 1080×1920 px.

3. Banneri

Oglašavati bannerima se možete na rok od 7 dana, 1 mjesec (30 dana), 3 mjeseca (90 dana), 6 mjeseci (180 dana) ili 1 godinu (365 dana).

Nije potrebno započeti oglašavati se od 01. do 30. u mjesecu. Oglašavati se možete započeti u bilo kojem trenutku i u bilo kojem danu u mjesecu jer dužina vašega oglašavanje uvijek iznosi 30, 90, 180 ili 365 dana.

Dimenzije i cijene bannera

Banner 300 x 250 px

Nalazi se u desnom stupcu koji je rezerviran za bannere i koji se nalazi na svakom objavljenom članku. Svakim učitavanjem web stranice mijenja se raspored bannera pa je tako omogućeno da svaki oglašivač ima jednake uvjete oglašavanja. Ukoliko imamo više oglasa, njihova se pozicija na stranici podjednako izmjenjuje. Banner može biti u sljedećim grafičkim formatima: .gif, .jpeg, png.    

Cijene se nalaze niže u tablici.

Banner 728 x 90 px

Odnosi se na oglas koji se nalazi u zaglavlju, desno od logo-a. Taj banner nije fiksan što znači da neće biti prikazan svakim posjetom stranicama portala, već njegova prisutnost ovisi o broju oglasa koji se trenutno nalaze u rotaciji. Ukoliko se, na primjer u rotaciji nalazi pet oglasa, vaš će se oglas pojaviti svakim petim posjetom nekoj od stranica portala.

Cijene se nalaze niže u tablici.

4. Paketi

Combo paket min. 1 mjesec

U ovom paketu vam nudimo:

 • dva oglasna bannera u plaćenom periodu (300×250, 728×90 rotate),
 • 1 Instagram feed,
 • 1 Instagram+Facebook story,
 • objavu do 2 članka, promocije događaja ili proizvoda (1+1 gratis)
 • 2 dijeljenja na Facebook – svakih 15tak dana (1+1 gratis)

Ovaj paket je dizajniran kako bi postigao najveći mogući doseg vaše promocije prema našim čitateljima. Ova ponuda vrijedi za plaćeni period od minimalno 30 dana.

5. Sponzorirani članak

Objave uključuju objavu posta koji se nalazi u kategoriji Novosti, i dijeljenje na našu Facebook stranicu. Ovisno o biranoj opciji, objave se mogu izdvojiti na web stranici u određenom vremenskom trajanju u kategoriji “Izdvajamo”.

 

PREGLED CIJENA

VELIČINA OGLASA 7 dana 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 1 godina
(rotate oglasi)          
           
300x250px 300 kn 1.000 kn 2.500 kn 4.500 kn na upit
728x90px 500 kn  1.200kn  2.800 kn  5.300 kn na upit
           
COMBO PAKET 2.000 kn 4.800 kn 8.800 kn na upit

SPONZORIRANI ČLANAK 1 objava 3x članka kroz mjesec
Promo članak, bez izdvajanja 150 kn 400 kn
Promo članak, 3 dana u kategoriji “Izdvojeno” 300 kn 750 kn
Promo članak, 7 dana u kategoriji “Izdvojeno” 500kn 1.200 kn

 

INSTAGRAM trajanje cijena
Story (Instagram + Facebook) 24 sata 50 kn
Feed  7 dana 100 kn

Pravila Oglašavanja

 • Promovirani sadržaji putem Vegan2go.hr portala (tekstovi, slike, video…) moraju biti kreirani u kontekstu uređivačkog koncepta ovog medija

 • Promo sadržaji moraju biti zanimljivi ciljanim grupama kojima se sadržaj obraća, odnosno organizacija.

 • Sadržaje koji se prezentiraju kreiraju uglavnom predstavnici organizacije koja se promovira i predstavnici portala.

 • Sponzoriranje online sadržaja trebalo bi biti u skladu sa Kodeksom dobre prakse u digitalnom izdavaštvu u Republici Hrvatskoj.

Porez plaćamo paušalno tako da nije potrebno zaračunavati PDV. 

Opći uvjeti oglašavanja

Vegan2go.hr ne odgovara za sadržaj naručenih i objavljenih oglasa. Za sadržaj oglasnih poruka, u skladu s čl. 20. st. 6. Zakona o medijima, odgovoran je isključivo oglašivač.

Narudžba oglasnog prostora, otkazivanje i reklamacija

Objava oglasa vrši se na temelju pravovaljane narudžbenice koja mora sadržavati naziv
naručitelja, OIB (kod agencijskih narudžbi i naziv klijenta), datum objave oglasa, format,
cijenu i dogovorene uvjete.

Rok za dostavu oglasa (bannera) je najkasnije dva radna dana prije naručenog početka prikazivanja kampanje ili kraće ako je tako dogovoreno. Oglasi (banneri) se mogu dostaviti e-mailom na adresu: desk@vegan2go.hr

Narudžba se može otkazati samo u pisanoj formi najkasnije 48 sati prije dogovorene objave. Za dostavu oglasnih rješenja nakon isteka predviđenih rokova Vegan2go.hr obračunava penale u punom iznosu naplaćenog oglasa. Reklamacija objavljenog oglasa može bii uvažena samo u pisanom obliku u roku od dva dana od datuma objave

Uvjeti plaćanja

Redovni rok plaćanja je avansno ili osam dana od objave oglasa.
Ako račun nije plaćen u roku, Vegan2go.hr zadržava pravo obračuna zateznih kamata u skladu sa Zakonom o zateznim kamatama te Uredbom o visini stope zatezne kamate, a kamate teku od dana dospjeća računa do uplate dužnog iznosa.

Porez plaćamo paušalno tako da nije potrebno zaračunavati PDV. 

Za sve nejasnoće i dodatne upite slobodno nas kontaktirajte.

Prodaja i marketing
desk@vegan2go.hr